Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-hälsa i praktiken

E-hälsa innebär att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa. En del av dessa verktyg är utformade för att förenkla för invånaren, andra verktyg ska snarare underlätta för personal.

För många är e-hälsa synonymt med digital vård, det vill säga läkarbesök via videolänk. Sådana så kallade virtuella besök är exempel på vad e-hälsa kan vara, men e-hälsa är mer än så. Webbtidsbokning, e-recept, att läsa sin digitala journal, ta del av webbaserad hälso- och sjukvårdsinformation, följa sitt blodtryck med hjälp av en hälsoapp och psykologisk behandling på nätet är alla exempel på e-hälsa.  

Många av de e-hälsotjänster som tas fram syftar till att underlätta för personal och göra vården både mer patientsäker och effektivare. Digitala beslutsstöd sammanför uppgifter om individen (journaluppgifter) och aktuell medicinsk kunskap vilket gör det lättare för vårdpersonal att ställa rätt diagnos och erbjuda rekommenderade behandlingar. Digitala beslutsstöd kan också göra vårdpersonal uppmärksam på avvikelser, exempelvis avvikande provsvar eller olämpliga kombinationer av läkemedel, vilket minskar risken för misstag.