Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begrepp

Här har vi samlat termer och begrepp som kan associeras med e-hälsa och digitalisering.

E-hälsa

Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Socialstyrelsens definition.

Välfärdsteknologi/välfärdsteknik

Kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning.
Socialstyrelsens definition.

IT

IT är en förkortning för informationsteknik som är ett samlingsbegrepp för teknik som används för information och kommunikation.

Digitisering

Processen där analog information förs över till digitalt format. Kan även kallas datorisering.

Digitalisering

En utveckling där olika former av IT-stöd och digitala verktyg integreras och påverkar verksamhetens arbete i grunden.

App

En app är en applikation, eller program, för mobila enheter såsom smartmobiler och surfplattor.

E-tjänst

Finns ingen enhetlig definition på e-tjänst, men kort beskrivet är en e-tjänst en elektronisk tjänst som möjliggör kommunikation och tillgodoser ett behov. Webbtidsbokning och elektroniska svarsformulär är exempel på e-tjänster.

Artificiell intelligens (AI)

Datorprogram som efterliknar mänskligt beteende och tänkande. ibland används istället begreppet maskininlärning.

Robot

En robot är en maskin som utför mänskliga fysiska uppgifter, men en robot kan också vara ett program som utför rutinartade administrativa uppgifter.

Chatbot

Ett program utrustat med artificiell intelligens som kan interagera/konversera med människor på sätt som liknar samtal.