Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat från resvaneundersökning om en månad

Publicerad 2019-02-22 15:32
I höstas genomfördes för första gången en stor resvaneundersökning på Gotland. En av deltagarna belönades med en elcykel.

I oktober 2018 bjöd Region Gotland in gotlänningarna att dela med sig av sina resvanor med hjälp av en mobiltelefon-app, som loggade alla resor under en tvåveckorsperiod. Svarsfrekvensen blev högre än förväntat och totalt deltog drygt 2 000 personer i undersökningen. Även i åldersspannet 65-84 år blev responsen god.

– Vi är jättetacksamma för att så många gotlänningar gav oss förtroendet att dela med sig av sina resvanor. Alla uppgifter i materialet är naturligtvis anonymiserat och vi är bara intresserade av mönster, inte av enskilda personers resvanor, säger projektledaren Birgitta Lidman.

Konsulten Trivector, som också tagit fram mobil-appen, genomför just nu analysen av det omfattande materialet och det kommer att överlämnas till Region Gotland om ungefär en månad. Därefter kommer regionen att berätta om resultaten på gotland.se och i andra lämpliga kanaler.

I samband med undersökningen genomfördes också en tävling där uppgiftslämnarna fick möjlighet att tävla om en elcykel genom att svara på några frågor och lämna förslag på förbättringar för det lokala resandet. Vinnaren Maria Nitz föreslog bland annat att regionen skulle uppmana andra arbetsgivare på ön att på olika sätt belöna medarbetare som cyklar, går eller åker kollektivt till jobbet.