Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så har eleverna valt till gymnasiet

Publicerad 2019-02-22 12:25
Gymnasieantagningen har nu sammanställt de preliminära ansökningarna till gymnasiet läsåret 2019/20 för att se hur eleverna sökt, vilka program och inriktningar som är populära och vilka som inte är det.

Den 15 februari var sista dag att ansöka till gymnasiet. Denna gång deltog 697 elever i det gotländska gymnasievalet och kunde välja mellan 17 gymnasieprogram och 31 inriktningar på kommunala Wisbygymnasiet samt nio nationella program i fristående Guteskolan.

591 elever sökte till kommunala Wisbygymnasiet (varav åtta elever från fastlandet). 43 elever sökte till fristående Guteskolan. 63 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort.

Sökandesiffrorna till Wisbygymnasiet

Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visar att ett högskoleförberedande program är särskilt populärt: samhällsvetenskapsprogrammet med 114 förstahandssökande. Populärast bland yrkesprogrammen är bygg- och anläggningsprogrammet med 46 förstahandssökande.

Beslut om utbildningsstarter tas i slutet av mars

Den 21 mars beslutar ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om vilka program och inriktningar som slutligen startar på Wisbygymnasiet för årskurs 1 läsåret 2019/20 och hur många utbildningsplatser varje program kommer att ha. Detta utifrån förvaltningens antagningsprognos som byggs upp utifrån hur eleverna valt, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu liksom vilken tillgång det finns till APL-platser för yrkesprogrammen.

Omvalsperiod startar den 23 april

Den 10 april är den preliminära antagningen klar – då får eleverna veta hur de ligger till. Omvalet startar den 23 april. Då har eleverna möjlighet att ändra sina val. Den 26 juni ges det definitiva antagningsbeskedet. Det är slutbetygen från årskurs 9 som avgör om en elev är behörig eller inte till den slutliga antagningen.

Antagningsstatistik vid det preliminära valet till Wisbygymnasiet

Tidigare antagningsstatistik