Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt risk för gräsbrand

Publicerad 2019-02-22 10:27
SMHI utfärdar en ny varning för gräsbrand som framför allt gäller fredag eftermiddag, 22 februari.

Iaktta fortsatt försiktighet om du ska elda utomhus och håll dig uppdaterad via SMHIs hemsida.

Varningar från SMHI