Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Befolkningen klart över 59 000

Publicerad 2019-02-21 15:27
Befolkningen ökar på Gotland för femte året i rad, och var vid årsskiftet 59 249 personer.

Under 2018 ökade folkmängden på Gotland med 654 personer.
31 december 2018 var 29 573 män och 29 676 kvinnor folkbokförda på ön. Det innebär att folkmängden på Gotland ökade under år 2018 med 654 personer, från 58 595 till 59 249. Huvudorsaken till den ökade befolkningen är ett flyttnetto på 757 personer. Det var däremot 101 personer fler som avled än som föddes.


In- och utflyttning
Under år 2018 flyttade 2 924 personer till Gotland, vilket var 74 färre än år 2017.
Antalet personer som flyttade från ön under 2018 minskade med 170 personer jämfört med 2017, från 2 337 till 2 167. Flyttnettot under året (antalet inflyttade
minus utflyttade) var alltså 757 personer.


Födda och döda
507 barn föddes under 2018. Jämfört med 2017 var det 28 färre. Antalet personer som avled under år 2017 var 608 vilket var 13 färre än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under år 2018 på -101 personer.
Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på -2 personer från 2017.