Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden tog flera näringslivs- och miljöfrämjande beslut

Publicerad 2019-02-21 12:52
Tekniska nämnden hade möte den 20 februari, och man tog flera näringslivs- och miljöfrämjande beslut.

Bland annat sa nämnden ja till Slite Stenhuggeris täktansökan, ärendet ska ännu upp i fullmäktige. 

Dessutom var nämnden mycket positiv till de planer som finns på en av Region Gotland driven biogasanläggning i Klintehamn där substrat bland annat från Foodmarks Klintehamnsanläggning ska rötas. Biogasen kommer sedan Foodmark också att använda. Ett lokalt kretslopp, skulle man kunna säga.

Nämnden var också positiv till de planer som gäller nya stadsdelen Visborg i Visby. Det blir den första stadsdelen med ekologiska förtecken och ett spännande miljötänk.