Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med vuxenstuderande i klassrum

Välkommen till vårens vuxmässa

Publicerad 2019-02-19 16:22
Den 18 mars är det dags för vårens vuxenutbildningsmässa på Kompetenscentrum Gotland. Kom och få reda på mer om våra utbildningar och dina framtidsmöjligheter.
På mässan hittar du hela vårt utbud av vuxenutbildningar - både yrkesutbildningar och kurser på grundskole- och gymnasienivå. Vi erbjuder även yrkeshögskoleutbildning och lärlingsutbildning.
 
TID klockan 16.00-20.00
PLATS Kompetenscentrum Gotland, Gesällgatan 7 i Visby
 
Våra studie- och yrkesvägledare finns på plats för att ge råd kring utbildningar och kan hjälpa dig att att se över din behörighet. Vi bjuder på fika.
Vuxenutbildningen är till för dig över 20 år som vill komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning på ett nytt yrkesområde.