Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studera till lärare och jobba som läraraspirant inom grundskolan

Publicerad 2019-02-19 09:35
För att locka fler att söka och slutföra grundlärarutbildningarna F-3 och 4-6 vid Campus Gotland kommer Region Gotland erbjuda samtliga nya studenter till dessa utbildningar möjligheten till en aspirantanställning, med start höstterminen 2019.

- Syftet med satsningen, utöver att attrahera fler till att bli lärare, är att ge dig som lärarstudent möjlighet att redan under utbildningen få möjlighet att omsätta dina kunskaper genom arbeta på en skola på riktigt, säger Carl-Magnus Jonsson, HR-konsult vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. 

Om du vill få reda på mer, kom då till på tisdagens informationsmöte om lärarutbild­ningarna på Campus Gotland klockan 19.00-20.00.

Uppdraget som läraraspirant

För att kunna planera arbetstiden parallellt med studierna har Region Gotland och Campus Gotland beslutat att arbetet ska förläggas till en särskild dag i veckan. Under utbildningens VFU-perioder är studenten inte i tjänst. Uppdraget som läraraspirant skall utformas i uppdragsdialog med ansvarig rektor efter skolans aktuella behov och efter aspirantens individuella erfarenhet och kompetens. Uppdraget kan därför utvecklas under tid. Aspiranten kommer att tilldelas en kontaktperson på skolan under sin anställning. Som läraraspirant kommer du även att ges möjlighet att delta i grundskolans gemensamma KUT-dagar och andra forum som bedöms lämpliga i samråd med Campus Gotland.

Frågor om aspirantanställningen besvaras av:

Region Gotland
Carl-Magnus Jonsson, HR-konsult
E-post: carl-magnus.jonsson@gotland.se, tel: 0498-26 33 69

Torsten Flemming, chef för grundskolan
E-post: torsten.flemming@gotland.se, tel: 0498-26 98 03

Kontaktperson vid Uppsala universitet Campus Gotland
Stellan Sundh, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
E-post: stellan.sundh@edu.uu.se, tel: 073-4618616