Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp till dig som är anhörig

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är sjuk och/eller har en funktionsnedsättning? I vår startar olika grupper som kan vara till stöd och hjälp.

Grupperna startar vid tillräckligt många anmälningar.

Detta är slutna grupper för anhöriga - anmälan krävs.

Deltagande i en anhöriggrupp föregås alltid av ett individuellt samtal via telefon eller personligt möte.

Det är kostnadsfritt att delta i grupperna.

För mer information om inriktning på grupper, datum och kontaktuppgifter, öppna länken nedan.