Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Man med ett litet barn i knäet

Män pratar med andra män om manlighet

Publicerad 2019-02-15 13:20
Den 20 februari arrangerar integrationsenheten en dag för män, med män och om män. I fokus står frågor om familj, fostran, identitet, könsnormer, fördomar, manlighet och våld. Hur det är det att vara man i Sverige idag - hur ska man vara och känna mig som man?

Arrangemanget är en del av integrationsenhetens satsning kallad ”Inspiration Integration” - en mötesplats där inbjudna från olika delar av samhället utmanas i frågor som handlar om integration. Under dagen kommer olika föreläsare att prata och initiera samtal om mansrollen i förhållande till samhället, omvärlden och familjen.

Dagen genomförs i hörsalen på Kompetenscentrum Gotland, med start klockan 8.30, i samarbete med Familjefokus vid socialförvaltningen, Mansforum (socialförvaltningen), Janne Nordstedt consulting och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).

- Vi män behöver delvis hitta nya roller i en föränderlig värld. För att göra det behöver vi förstå hur maskulinitet fungerar och bland annat i samtal om våra privilegier och vår rädsla för svaghet liksom hur tankar om sexualitet och genus påverkar vår syn på oss själva och andra, säger Janne Nordstedt som är sexualupplysare.

- Det var inte barnen som bestämde sig för att emigrera. Det var föräldrarnas val. Därför måste föräldrarna ta ett stort ansvar för att barnen får en hälsosam uppväxt i det nya samhället, säger Abdulkarim Alsaleh vid Familjefokus.

- Att flytta från ett annat land med sin familj till Sverige innebär stora förändringar. Barnen lär sig språket och normerna i det nya samhället snabbare än föräldrarna och maktbalansen i familjen ställs upp och ner. Vi vill gärna prata om hur män kan visa omtänksamhet om sin familj och engagera sig i alla familjemedlemmars utveckling utan att bli kontrollerande. Vad är okej och vad är inte okej att göra, säger Ulf Axelsson vid Mansforum Gotland.

Abdulalim Alkatea, bygglovsarkitekt vid Region Gotland, finns också på plats för att prata om värderingar.