Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny rutin för ansökan om skolskjuts

Publicerad 2019-02-15 10:18
Från och med läsåret 2019/20 ska alla elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts göra en ny ansökan.

På Gotland åker drygt 2000 elever skolskjuts varje dag. Nu förändras ansökningsförfarandet. Vårdnadshavare till grundskoleelever behöver göra en ny ansökan inför varje läsårsstart.

- Idag finns det elever som inte utnyttjar skolskjutsen fast de beviljats denna. Genom att vårdnadshavare aktivt ansöker inför varje läsårsstart får vi bättre kontroll på vilka som faktiskt utnyttjar sin beviljade skolskjuts och inte. Då kan vi planera skolskjutsturerna utifrån rätt antal elever, säger Elinor Löfgren, skolskjutskoordinator vid Region Gotland.

Ansökningsperioden för läsåret 2019/20 öppnar den 18 februari och pågår fram till den 24 mars.

- Om skolskjutsansökan skickas in efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart. Men vi hanterar självklart ansökningar som kommer in efter den angivna perioden löpande, säger Elinor Löfgren.

Den nya ansökningsrutinen gäller även de elever som beviljats resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl. Särskoleelever är dock undantagna eftersom dessa elever hanteras genom särskolans egen organisation.

Mer om skolskjuts återfinns på: www.gotland.se/skolskjutsar