Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du vara med i ForskarFredags massexperiment?

Publicerad 2019-02-14 11:11
Under sportlovsveckan kan du hos Fenomenalen Science Center tillverka en stjärnkikare som du sedan använder för att hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen.

Detta är ett arrangemang kopplat till ForskarFredag som är till för att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare.

Läs mer om massexprimentet och sportlovsaktiviteten på Fenomenalens egen sida