Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ambassadörsskola för EU

Wisbygymnasiet är en av  Europaparlamentets ambassadörsskolor.  Det innebär att eleverna har möjlighet att delta i ett program som ger dem kunskaper om EU och i synnerhet Europa­parlamentet och erfarenheter av europeiskt medborgarskap.

På skolan finns ett tiotal juniorambassadörer som tillsammans med seniorambassadören arrangerar EU-relaterade aktiviteter på och utanför skolan - exempelvis på EU-dagen och Europeiska språkdagen. 

Följ oss gärna på: instagram.com/wisbygymnasiet_eu

Mer om Europaparlamentets ambassadörsskolor

Har du frågor? Kontakta gärna:

Therese Sjögren, lärare och seniorambassadör vid Wisbygymnasiet på telefon: 070- 447 75 46 eller e-post: therese.sjogren@gotland.se