Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i Regionens VA installationer för entreprenörer

Torsdagen den 14 mars anordnar Region Gotland en godkännandeutbildning för anslutning mot Region Gotlands Vatten- och Avloppsledningsnät.

Tid: 14 mars 2019 klockan 13.00 – 17.00 ca
Plats: Visborg möteslokal Rügen, Visby
Kostnad: 500 kronor/person

Utbildningsmaterial ingår i priset.
Anmälan nedan eller telefon: 0498-26 93 53.
Sista anmälningsdag den 11 mars 2019.

Begränsat antal platser.

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.