Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i Regionens VA installationer för entreprenörer

Torsdagen den 12 mars anordnar Region Gotland en godkännandeutbildning för anslutning mot Region Gotlands Vatten- och Avloppsledningsnät.

Tid: 12 mars 2020 klockan 13.00 – 17.00 ca
Plats: Färjeleden 2, Visby
Kostnad: 500 kronor/person

Utbildningsmaterial ingår i priset.
Anmälan nedan eller telefon: 0498-26 93 53.
Sista anmälningsdag den 9 mars 2020.

Begränsat antal platser.

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.