Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om utvecklingen av Klintehamn

Publicerad 2019-02-11 14:46
Nu är programmet för att utveckla Klintehamn ute på samråd. Passa på att lämna dina synpunkter senast den 4 mars.

Syftet med program Klintehamn 2030 är att skapa en positiv utveckling för det framtida Klintehamn. Ett förslag är nu ute på samråd. Det innebär att vem som helst är välkommen att lämna synpunkter och tycka till.

Du kan lämna dina synpunkter fram till och med 4 mars antingen digitalt direkt på kartan eller via en e-tjänst. Du kan också lämna synpunkter via e-post eller vanlig post.

Lämna synpunkter via kartan.

Lämna synpunkter via e-tjänst.

Lämna synpunkter via e-post.

Lämna synpunkter via post, klicka för kontaktuppgifter.

Förslaget innehåller tio utvecklingsområden, bland annat för bostäder, äldreomsorg, industri och verksamheter samt för turiständamål och besöksnäring. Förslaget innehåller också åtgärder för att förbättra infrastrukturen för gång- och cykeltrafikanter.

Läs mer om program Klintehamn 2030.