Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om skolskjuts

Här hittar du information om hur du ansöker om skolskjuts.

Ansökningsrutin för skolskjuts

Alla elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts ska göra en ansökan (gäller inte elever i särskola samt tal- och språkklasser).

Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Ansökningsperioden för läsåret 2022-2023 är den 22 februari - 15 mars

Den angivna tidsperioden är till för att beslut om skolskjuts ska kunna ges innan skolstart hösten 2022.

Inkommer ansökan efter den angivna perioden kan inte skolskjuts garanteras till skolstart höstterminen 2022. Dock kommer ansökningar som inkommer efter den angivna perioden att hanteras löpande.

För elever i blivande förskoleklass kan ansökan göras när beslut om skolplacering har meddelats.

Så här ansöker du

Ansökan sker via inloggning med e-legitimation eller bank-ID.

I ansökan ska följande uppgifter lämnas  

  • elevens kontaktuppgifter
  • vårdnadshavare
  • om ansökan avser resor vid växelvis boende eller särskilda skäl
  • schema för vilka dagar skolskjuts önskas
  • vilket läsår som ansökan avser

Om du ansöker om skolskjuts för barn/elever du inte är vårdnadshavare för, t ex vid familjehemsplacering gör du ansökan på pappersblankett.

Länk till blanketten hittar du längst ned på sidan.

Om du i dagsläget inte är i behov av skolskjuts men behovet förändras under året, kan du göra en ansökan när det blir aktuellt.

Om du inte har bank-id, kontakta kundtjänst på telefon 0498 26 94 60 eller e-post skolskjuts@gotland.se

Föräldraportal

När du ansökt om skolskjuts kommer du att ha tillgång till föräldraportalen. I portalen kommer du att se ditt skolskjutsbeslut, vilken hållplats och tider som gäller för ditt barns skolskjuts. Inloggning till föräldraportalen görs via e-legitimation eller bank-Id.

Om du inte har bank-id, kontakta kundtjänst på telefon 0498 26 94 60 eller e-post skolskjuts@gotland.se

Besked om skolskjuts

Beslut om skolskjuts förmedlas via föräldraportalen så snart beslut är fattat. 

Beslutet om skolskjuts gäller under hela läsåret om inga förändringar uppkommer. Region Gotland förbehåller sig rätten att ändra fattat beslut om förutsättningarna förändras.