Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stor enkät om teknik

Publicerad 2019-02-08 08:02
Under den här veckan har 1000 gotlänningar fått en enkät via post som handlar om kommunal teknik. Det är till exempel frågor om trafik, parker och sophantering.

Enkäten ”Kritik på teknik” skickas regelbundet ut till kommuninvånare över hela landet. Detta är tionde gången sedan 1992. Det är exempelvis frågor om hur man använder bil, allmänna färdmedel, cykel eller promenerar. Hur man tycker att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) är på gång- och cykelvägarna. Eller var man för det mesta lämnar sitt förpackningsavfall och sina tidningar.

Webb och papper

Det är en inbjudan som skickas till slumpvis utvalda invånare på Gotland. Inbjudan innehåller länk och individuella inloggningsuppgifter för att besvara frågeformuläret via en webbenkät. Frågeformuläret trycks också i form av en åttasidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten.

Det är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som gör undersökningen, och resultaten levereras till Region Gotlands teknikförvaltning under våren och hösten 2019.