Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort fokus på företagsklimatet

Publicerad 2019-02-07 11:30
Region Gotland har stora demografiska utmaningar framöver med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Ett av svaren för att möta det är ett bra företagsklimat med livskraftiga företag. Då gäller en god dialog mellan regionen och näringslivet och en förståelse för varandras verksamheter.

För att sätta extra press på tillväxtarbetet och företagsklimat har Region Gotland satt som mål att bli Årets Tillväxtkommun 2020, en utmärkelse som delas ut av Arena för Tillväxt och som delas ut till en kommun som uppvisar en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Kriterier de tittar på är exempelvis statistik och utvecklingskurvor i hur många som arbetar och hur befolkningsutvecklingen ser ut, men också mjukare värden så som dialog och samverkan är viktigt.

Genom en rad olika fokusområdet tar man sikte på att nå målet:

  • Med start den 6 februari besöker tjänstemän och politiker just nu 100 företagare på 100 dagar.
  • Region Gotland har tillsammans med öns näringslivsorganisationer fördjupat samarbetet och träffas regelbundet och under strukturerade former.
  • 100 nyckelpersoner inom Region Gotland med extra mycket företagskontakter har identifierats och träffas regelbundet för att diskutera hur service och bemötande kan bli ännu bättre.
  • Det finns en tydlig politisk vilja att förbättra företagsklimatet.

- Det är mycket roligt som händer nu, tanken är att få en större förståelse för hur företagarna på Gotland upplever sin vardag, och vilka utmaningar vi från regionen skulle kunna hjälpa till med, säger Johann Malmström, näringslivsstrateg vid Region Gotland.

 

Har du frågor om arbetet? Eller vill du att Region Gotland ska besöka ditt företag? Kontakta Johann Malmström:
e-post: johann.malmstrom@gotland.se
telefon: 0498-26 95 95