Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besök Sjöfartens dag

Publicerad 2019-02-06 09:24
Lördagen den 9 februari är det dags för Sjöfartens dag på Gotland. Då hålls bland annat öppna fartyg för dig som vill gå ombord.

Under Sjöfartens dag, som manifesteras nationellt, uppmärksammas sjöfartens olika yrken till sjöss - yrkesgrupper som behövs för att fartyg ska kunna fungera - allt från matroser, motormän, befäl och kockar till service- och godspersonal. Inom det militära finns också flera karriärmöjligheter inom marinen.

Ombord på Destination Gotlands M/S Visby kan man under lördagen besöka deras yrkes- och studiemässa.  Klockan 9.30 och 13.30 presenterar sig olika företag, organisationer och utbildningar. Bland dem sjöfartutbildningen vid Wisbygymnasiet som utbildar matroser och motormän.

- Vi önskar att fler gotlänningar väljer att utbilda sig vid Wisbygymnasiets sjöfartsutbildning och vidare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, säger Lars Danielson som sitter i styrelsen för Stiftelsen Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond.

Även hamnavdelningen vid Region Gotland deltar och har rekryteringsbehov. 

- Det är viktigt att visa vad vi gör på hamnavdelningen för en väl fungerande hamn är en förutsättning för bra färjetrafik. Vi vill dessutom berätta om våra rekryteringsbehov, förklarar hamnchefen Mats Eriksson.

Läs mer om Sjöfartens dag