Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2021-2022 för Gotland

Läsårstider:
För eleverna gäller:


Höstterminen startar måndag den 23 augusti 2021 och pågår t.o.m. onsdag den 22 december 2021.
Vårterminen startar fredag den 7 januari 2022 och pågår t.o.m. tisdag den 14 juni 2022.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
2021

29 september (1 dag)
v. 44 "höstlov" 1 november - 5 november (5 dagar)
23 november (1 dag)

2022
7 januari (1 dag)
v. 9 sportlov 28 februari - 4 mars (5 dagar)
15 mars (1 dag)
v.15 påsklov 11 april - 14 april (4 dagar)
27 maj 2022 - lovdag (1 dag)


För lärarna gäller:
Höstterminen: måndag 16 augusti 2021 - onsdag 22 december 2021.
Vårterminen: fredag 7 januari 2022 - fredag 17 juni 2022.
Lärares arbetsdagar 194 st.

Dagar för kompetensutveckling/planering för grundskola och gymnasieskola:
2021
16 - 20 augusti (5 dagar)
29 september (1 dag)
1 - 3 november (3 dagar)
23 november (1 dag)
2022
7 januari (1 dag)
15 mars (1 dag)
27 maj (1 dag)
15 - 17 juni 2022 (3 dagar)
Totalt 16 dagar.

Dagar för kompetensutveckling/planering för förskola och fritidshem

2021
16 augusti
1 november
2022
7 januari 
15 juni

Skolbytardag
24 maj 2022

Arbetsåret för uppehållsanställning
Elevassistenter och måltidspersonal:

2021-08-18 - 2021-12-22
2022-01-07 - 2022-06-10

Skolsköterskor och elevassistenter inom särskolan:
2021-08-16 - 2021-12-22
2022-01-07 - 2022-06-14

Barnomsorgen:
2021-08-12 - 2021-12-23
2022-01-07 - 2022-06-17