Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektledare/pedagoger sökes till Fenomenalen

Publicerad 2019-02-04 13:24
Fenomenalen, Region Gotlands science center, utökar sin verksamhet. Fenomenalen ska nu röra sig utanför verksamhetens väggar och arbeta med en uppsökande verksamhet över hela ön i projektet "Maker tour - Mot nya höjder". Till detta söks nya medarbetare.

I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i Region Gotland ingår också Fenomenalen som är ett av Sveriges 19 science center. Ett Science centers huvuduppgifter är att:

  • stimulera intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
  • skapa unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.
  • erbjuda en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.

Nu utökar vi Fenomenalens verksamhet och ska börja röra oss utanför verksamhetens väggar och arbeta med en uppsökande verksamhet över hela ön i projektet "Maker tour - Mot nya höjder". Målet är att öka intresset för naturvetenskap och teknik för elever och lärare inom grundskolan.