Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Köp dina periodkort på Pressbyrån

Publicerad 2019-02-04 09:21
Från och med den 11 februari kan du köpa alla kollektivtrafikens periodkort på Pressbyrån Visby Galleria och i Romakloster. Välkommen!