Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden diskuterade vatten

Publicerad 2019-02-04 08:10
Tekniska nämndens nye ordförande, Karl-Johan Boberg (C), berättar i denna kortfilm om sin bakgrund och förväntningar samt om några av de ärenden som nämnden beslutade om.

Tekniska nämnden höll torsdagen den 31 januari sitt första möte för denna mandatperiod och det var en del nya ledamöter. Ärendena handlade bland annat om en remiss gällande SMA Minerals kommande ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet på mellersta Gotland. Nämnden talade en hel del om den just nu besvärliga vattensituationen samt beslutade om en upphandling för om- och tillbyggnad av akutmottagningen i Visby lasarett.