Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dosförpackade läkemedel

Ny leverantör av dosdispenserade läkemedel

Region Gotland har tillsammans med Region Stockholm tecknat ett nytt avtal med Svensk Dos AB. Bytet av leverantör ägde rum den 24 februari 2019.

Efter flytten
Ändra förvalt dosapotek i Pascal!

Som användare i Pascal är det viktigt att du går in under inställningar (ruta i övre högra hörnet) och byter dosapotek till Svensk Dos. Det apotek du valt som förvalt dosapotek styr från vilket dosapotek du ser gjorda beställningar och du får de meddelanden som dosapoteket skickar ut.

Mer information finns hos Svensk Dos (länk, nytt fönster)

Om Pascal
Pascal är en nationell IT-applikation för vårdpersonal som används för att förskriva samt beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sin medicin fördelad i påsar, dospatienter. Läs mer (länk).

Mer om dosförpackade läkemedel
Genom dosdispensering får patienten sina läkemedel förpackade i dospåsar, där varje enskild påse är märkt med innehåll, patientuppgifter, datum och klockslag och innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle.

Vanligtvis dispenseras läkemedel för två veckors förbrukning i taget, men i särskilda fall kan även läkemedel för en veckas förbrukning dispenseras.

De läkemedel som av olika skäl inte dosdispenseras, t.ex. brustabletter, salvor eller vidbehovs läkemedel tas från originalförpackning.

Dokument