Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna alla män till en inspirerande och viktig dag med Integrationsenheten

Vi ses den 20/2 klockan 08:30-16:00, hörsalen på Kompetenscentrum Gotland, Gesällgatan 7 i Visby. Vi behandlar frågor som: hur är det att vara man i Sverige idag. Och hur ska jag vara och känna mig som en man idag? Vad är manlighet? Krockar och fördomar med kulturer.

Den här dagen finns det en möjlighet att träffas många män, nyanlända och etablerade män i Sverige.

Under dagen kommer vi träffa Janne Nordstedt som kommer att prata om kopplingen mellan sexualitet, genus och maskulinitet, stereotyper om manlighet och hur vi kan skapa nya manligheter.

Ulf Axelsson som arbetar på Familjefokus kommer prata om manlighet och våld. Karim Alsaleh från Familjefokus kommer prata om familjen och om att uppfostra barn i Sverige. Abdulalim Alkatea bygglovsarkitekt på Region Gotland kommer att prata om värderingar.

Dagen sker även i samarbete med Christian Lewander på NBV - Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.
 
Vill du vara med? Anmäl dig då via e-post till:
david.heidari01@edu.gotland.se
 
I anmälan måste du ange: mailadress, namn, språk, allergier.
 
Dagen är gratis och vi bjuder på lunch och fika. Inget fläskkött kommer serveras. Vi har språkstöd på plats.
 
Välkomna hälsar integrationsenheten.