Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på en dag för män, med män och om män

Publicerad 2019-01-29 16:57
Den 20 februari arrangerar integrationsenheten en dag för män, med män och om män. I fokus står frågor om familj, identitet, könsnormer, kultur, fördomar, historia och framtid. Hur det är det att vara man i Sverige idag? Vad är manlighet och hur ska man vara och känna mig som en man? Vi ses i hörsalen på Kompetenscentrum Gotland, Gesällgatan 7 i Visby, klockan 8.30-16.00.

Arrangemanget är en del av integrationsenhetens satsning kallad ”Inspiration Integration” - en mötesplats där inbjudna från olika delar av samhället utmanas i frågor som handlar om integration.

- Den här dagen finns det möjlighet att träffas tillsammans med många män - nyanlända och etablerade män i Sverige, berättar Lotti Carlgren, handläggare vid integrationsenheten.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Familjefokus vid socialförvaltningen, Mansforum (socialförvaltningen), Janne Nordstedt consulting och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).

Under dagen kommer Janne Nordstedt som är sexualupplysare och utbildare att prata om kopplingen mellan sexualitet, genus och maskulinitet, stereotyper om manlighet och hur vi kan skapa nya manligheter. Ulf Axelsson från Mansforum kommer prata om manlighet och våld. Karim Alsaleh från Familjefokus kommer att prata om familjen och om synen på barn och barnuppfostran i Sverige. Abdulalim Alkatea, bygglovsarkitekt vid Region Gotland kommer att prata om värderingar.

Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig senast 15 februari till: david.heidari01@gotland.se

Ange namn, din e-postadress, språk du talar och eventuella allergier. Dagen är gratis och vi bjuder på lunch och fika. Inget fläskkött kommer serveras. Vi har språkstöd på plats för dem som har svårt att hänga med i svenska språket.

Välkomna hälsar integrationsenheten.

Till integrationsenheten