Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortbildning

Kunskap, möjligheter och motivation för en hållbar utveckling– hur gör vi i klassrummet?

 

När: 13 november, kl 13-16 inkl. fika

Var: Fenomenalen

Vem: Lärare och lärarstudenter

Under seminariet kommer vi pröva aktiviteter och reflektera kring hur undervisning kan bidra till handlingskompetens dvs förmågan, baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en bättre värld. 

Seminariet kommer att vara deltagaraktivt genom konkreta övningar och samtal med utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling. 

Karolina Sandahl är Regionansvarig för Den globala skolan och förstelärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av svensk skola som skolledare, gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi och kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Hon är särskilt intresserad av hållbarhetsfrågor och ämnesintegration, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt och internationella samarbeten. Karolina har också utvecklat didaktiskt material kring frågor om klimat, konsumtion och hållbara städer för WWF, Konsumentverket och UNDP.

Anmäl dig nu till anna.kahlbom@fenomenalen.se Vi bjuder på Fika! Kostnadsfritt.

Detta seminarium är det andra i vår seminarieserie om lärande för hållbar utveckling!