Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till årets första Finsam-frukost

Publicerad 2019-01-29 11:51
Fredagen den 8 februari genomförs årets första Finsam-frukost. Då står missbruk, beroende, vård och hjälp på schemat.

Missbruk och beroende är begrepp som väcker frågor hos många. Hur ser beroendevården på Gotland ut idag? Och hur ser utvecklingen ut i ett tidsperspektiv? Vad händer på beroendeenheten inom Region Gotland?

Bland vuxna är alkohol den vanligaste orsaken till att man söker stöd hos beroendeenheten. Även här finns trender och utmaningar. Hur ser den svenska alkoholkonsumtionen ut? Och hur ser vi helt allmänt på missbruk – har synen på beroende förändrats?

 

Välkommen till årets första Finsam-frukost, fredagen den 8 februari.

Medverkande: Ragnar Östermark, Beroendeenheten, Region Gotland

Plats: Hörsalen på Kompetenscentrum, Gesällgatan 7 i Visby

Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från klockan 07.30

Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

 

Info om alkohol- och drogrådgivningen:
Alkohol- och drogrådgivningen på Gotland erbjuder olika typer av stöd och hjälp – även föranhöriga. Det är en öppen verksamhet inom socialtjänsten och vänder sig till vuxna personer som upplever problem med alkohol, tabletter, narkotika eller spel om pengar.

Att besöka enheten är kostnadsfritt och man får vara anonym. Personalen har tystnadsplikt ochför inga journaler.

 

Info om Finsam Gotland:
FinsamGotland är en organisation för samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmar är Region Gotland med hälso- och sjukvård, vård, omsorg, utbildning och arbetsliv samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation – alltid med individen i centrum.