Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om inre hamnen i Visby

Publicerad 2019-01-28 14:31
Inre hamnen kommer att utvecklas under de kommande åren. Nu har du chansen att berätta vad du tycker!

Fram till 31 mars kan du ge dina synpunkter på vad som är bra med inre hamnen och vad som behöver förbättras. Synpunkterna kommer att fungera som underlag till det fortsatta arbetet med att utveckla hamnområdet.

Läs mer om utvecklingen av inre hamnen