Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiet manifesterar Förintelsens minnesdag

Publicerad 2019-01-25 08:00
Den 28 januari manifesterar Wisbygymnasiet Förintelsens minnesdag. Bland annat visas filmen ”Toleransresan” som handlar om den resa som en av skolans klasser gjorde till Auschwitz i Polen - det största av Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger, hösten 2018.

Den 27 januari är den egentliga minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Men eftersom denna dag infaller på en söndag så sker manifestationen dagen efter på Wisbygymnasiet.

Skolans elever kommer att samlas i Sävehusets aula vid två tillfällen för att ta del av ett program där filmen ”Toleransresan” visas. Filmen skildrar den resa bygg- och anläggningsprogrammets klass BA17 gjorde till Auschwitz förra hösten tillsammans med lärarna Maciej Onoszko, Kerstin Stensson, Leif Johnsson, Thomas Ginzel och Niklas Westergren. Niklas är den som har gjort filmen.

Maciej Onoszko har drivit så kallade toleransresor till Auschwitz under många år. Tidigare som lärare vid Högbyskolan och nu som lärare vid Wisbygymnasiet. Ungefär 1000 elever från Gotland har hittills varit med på resorna.

-  I tider som dessa är det viktigt att vi inte glömmer. Toleransresorna ger eleverna kunskaper om vad intolerans kan leda till. Att ha kunskap om det som skett kan motverka att historien upprepar sig. Vi behöver bygga broar, säger Maciej Onoszko, lärare vid Wisbygymnasiet

Efter att eleverna sett filmen kommer ett samtal att föras om innehållet och förintelsen, under ledning av Niklas Westergren och Kerstin Blomberg från Emrichfonden.

- Vi har alla ett personligt ansvar för att utveckla kunskap om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. På Wisbygymnasiet tar vi vårt ansvar genom att manifestera Förintelsens minnesdag och stödjer kunskapsutveckling hos våra elever säger Lovisa Jansson, biträdande rektor vid Wisbygymnasiet.

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av Emerich Roth, som överlevde förintelsen och satt i fem olika koncentrationsläger under andra världskriget. Fondens syfte är att uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bädda för en trivsam och medmänsklig skolmiljö. Detta görs bland annat genom årliga pristävlingar, där bland annat Wisbygymnasiets elever brukar delta.

Länk till filmen "Toleransresan" på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ff0Ce3tXfog