Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu börjar Puma med söndagsöppet

Mellan den 27 januari och den 31 mars kommer ungdomsgården Puma på Gråbo i Visby att ha söndagsöppet för alla mellan 0 och 100 år.

Nu öppnar vi äntligen söndagar igen för alla.

Öppet mellan den 27 januari och den 31 mars, alla söndagar klockan 14.00-18.00,

Varmt välkomna!