Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bildens syns: chefen för Iliansgården Agnethe Näslund, projektledaren Mohamed Abouhafs och Ellvy Nilsson, integrationsombud på Iliansgården

Inkluderande arbetsplatser ska lösa kompetensförsörjningen

Publicerad 2019-01-23 12:05
Nu avslutas projektet ”Integration på arbetsplatsen” (IpA). Både projektledaren och arbetsmarknadsenhetens chef är nöjda över vad man lyckats åstadkomma under tre år. Flera av de som deltagit har gått vidare till jobb, andra har börjat studera vård- och omsorg och några fortsätter att studera svenska.

Projektet startade för tre år sedan i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet har varit att stärka nyanländas möjligheter att komma i arbete och att utveckla arbetsplatsernas förmåga till inkludering. Det vill säga en arbetsplatskultur som är välkomnande och där olikheter ses som en tillgång.

Människors arbetsförmåga ska tas till vara

- Vi har genom projektet tagit viktiga steg i inkluderingsarbetet inom regionen. Gotland står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen, inte minst i välfärden, och det är viktigt att vi rustar våra arbetsplatser så att hela arbetskraften kan tas i anspråk, säger Inger Svenserud, chef för arbetsmarknadsenheten – den enhet som haft huvudansvaret för projektet.

Praktik och studier har kombinerats

Totalt har 69 kandidater från olika ursprungsländer deltagit i projektet och under tre till sex månader fått träna yrkesinriktad svenska, prova på arbetsuppgifter och lära sig mer om det svenska arbetslivet. Samtidigt har de studerat yrkesinriktad svenska.

Praktiken har skett inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och ungdomsboenden, som bemannats med särskilda integrationsombud. De har stöttat chefer och kollegor i integrationsarbetet och väglett kandidaterna på arbetsplatsen. Inkludering på arbetsplatsen handlar en hel del om värderingar och bemötande och hur man drar nytta av fördelarna med mångfald.

Arbetet har bidragit till förändringsresa

- På Iliansgården i Hemse har vi gjort en riktig förändringsresa. Den största utmaningen för både personal och kandidater har varit språket och för kandidaterna har särskilt det här med arbetsplatstider varit något nytt och annorlunda, säger Agnethe Näslund enhetschef vid Iliansgårdens äldreboende som är en av de arbetsplatser som deltagit i projektet.

- Det har varit intressant och lärorikt. Vi har lärt oss mycket om varandras seder och bruk. De boende har fått hjälpa till med att förklara. Kandidaterna har i de allra flesta fall varit mycket omtyckta och kunnat jobba som vikarier efter praktiken, säger Ellvy Nilsson som varit integrationsombud på Iliansgården.

Sjuttio procent har gått vidare till arbete

49 av 69 deltagarna har fått jobb efter projektslut i form av kortare eller längre anställning eller skrivits in i omsorgens vikariepool.
- Många kombinerar jobb med yrkesutbildning inom vård- och omsorg. Ytterligare 23 deltagare fortsätter att fokusera på sin utbildning i svenska språket, berättar projektledaren Mohamed Abouhafs.

Mer om projektet