Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Polhemskolan växer fram

Vi kommer efter hand att lägga ut bilder på hur bygget fortskrider.

Följ bygget på www.gotland.se/102146