Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Peter Lindvall, Eva Nypelius, Olle Jansson och Eva Åkesson

Möte mellan region- och universitetsledning: samverkan och värde stod på schemat

Region Gotland och Uppsala universitet har sedan 2016 en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna. Igår träffades regionledningen och universitetsledningen i Ljusgården på Visborg för information och diskussion om vad man jobbar med just nu och vad som står på agendan de närmaste åren.

Drygt 30 personer från Region Gotland och Uppsala Universitet (både från Uppsala och Campus Gotland) träffades sent igår eftermiddag. Bland deltagarna fanns bland andra regionrådet Eva Nypelius, regiondirektören Peter Lindvall samt rektorn Eva Åkesson och rektorsrådet Olle Jansson.

På agendan stod information och samtal om partnerskapet mellan Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland och de samarbeten som pågår och som är på väg att starta. Här nedan kommer kort info om vad som nämndes och sades:

Regionråd Eva Nypelius lyfte fram några av den politiska ledningens prioriteringar, regional utveckling och kompetensförsörjning. I dessa finns gemensamma utmaningar, som till exempel att få fram studentbostäder med helårskontrakt.

Rektor Eva Åkesson betonade att det är viktigt för Uppsala Universitet med den starka förankringen på Gotland, som är universitets mest internationaliserade Campus.

Rektorsrådet vid Campus Gotland, Olle Jansson berättade att antalet studenter som läser på Campus nästan dubblerats sedan Uppsala Universitet etablerade sig på Gotland.

Olle Jansson och Peter Lindvall, regiondirektör, ansvarar för att driva samverkan vidare på Gotland och ser det som en ett viktigt verktyg för att höja kvaliteten i såväl universitetets utbildning och forskning som i regionens verksamhetsutveckling.

Ledningarna för regionen och universitetet fick också information om examensjobb och studentuppsatser som genomförts i samarbete mellan elevhälsan och spelprogrammet.

Evenemanget/mötet genomfördes med stöd från Tillväxtverket, Hållbara Gotland.

 

Bakgrund:

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet är viktigt för Region Gotlands, universitetets och hela Gotlands utveckling. Regionen och universitet har samarbetat under många år, exempelvis genom studentboendeförmedling, Science Park Gotland och forskningsstationen i Ar. I och med partnerskapet som tecknades 2016 vill regionen och universitetet fördjupa samarbetet under åren 2017-2020.