Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Universitetsstudenter presenterade spel för barn och ungas hälsa och välmående

Under gårdagen presenterade studenter från kursen ”Produktutveckling för spel” de arbeten de har gjort i samverkan med barn- och elevhälsan vid Region Gotland. Samarbetet har gjorts under partnerskapets vingar, det partnerskap som finns mellan Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland.