Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-tjänst Utförandeintyg

Publicerad 2019-01-21 13:24

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu lanserat en e-tjänst för utförandeintyg. Utförandeintyg är ett intyg du som fastighetsägare fyller i tillsammans med din entreprenör när avloppsanläggningen är utförd enligt det tillstånd som du har fått. Nu har du möjlighet att fylla i detta intyg via smartphone/surfplatta/dator. Både du och din entreprenör signerar sedan det ifyllda utförandeintyget med e-legitimation. När ena parten, dvs. antingen fastighetsägaren eller entreprenören, har fyllt i och signerat intyget, skickas en e-postlänk till den andra parten för att slutföra med sin signering.

Utförandeintyget hittar i Region Gotlands e-tjänstportal https://etjanst.gotland.se/.

Vid frågor, kontakta Klart Vatten 0498-269590 mån-fre 9-12, klartvatten@gotland.se