Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strandbad

Det finns många fina badplatser på Gotland. Allt från sand- eller stenstränder till insjöar och gamla kalkbrott. För att säkerställa en god badvattenkvalitet utför Region Gotland provtagningar vid utvalda stränder.

Provtagning

På sommaren tar Region Gotlands miljöinspektörer vattenprover vid 23 allmänna badplatser. Provtagningen har utförts under flera års tid och visar en utmärkt badvattenkvalitet både i havet, i insjöar och i kalkbrott. Det är bakteriehalten av Intestinala enterokocker och E.coli som analyseras.

Proverna publiceras på Folkhälsomyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma webbsida Badplatsen. Där kan du hitta information om vattenkvalitet, vattentemperatur m.m. för badplatser i hela Sverige. 

Länk till Badplatsens samlade information om badplatser på Gotland. 

EU-bad

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. I Sverige räknas badplatser med mer än 200 badande per dag. Där krävs årlig provtagning och information till allmänheten enligt EU:s badvattendirektiv.

Vid Gotlands 11 EU-bad tas vattenprover 3 ggr/sommar.

Vid 12 övriga utvalda badplatser tas prover 1 ggr/sommar.