Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strandbad

Det finns många fina badplatser på Gotland. Allt från sand- eller stenstränder till insjöar och gamla kalkbrott. För att säkerställa en god badvattenkvalitet utför Region Gotland provtagningar vid utvalda stränder.

Provtagning

På sommaren tar Region Gotlands miljöinspektörer vattenprover vid 23 allmänna badplatser. Provtagningen har utförts under flera års tid och visar en utmärkt badvattenkvalitet både i havet, i insjöar och i kalkbrott. Det är bakteriehalten av Intestinala enterokocker och E.coli som analyseras.

Proverna publiceras på Folkhälsomyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma webbsida Badplatsen. Där kan du hitta information om vattenkvalitet, vattentemperatur m.m. för badplatser i hela Sverige. 

Badplatsens samlade information om badplatser på Gotland. 

EU-bad

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. I Sverige räknas badplatser med mer än 200 badande per dag. Där krävs årlig provtagning och information till allmänheten enligt EU:s badvattendirektiv.

Vid Gotlands 11 EU-bad tas vattenprover 3 ggr/sommar.

Vid 12 övriga utvalda badplatser tas prover 1 ggr/sommar. 

Algblomning

Algblomning orsakas av cyanobakterier som förökar sig fort vid tillgång på näring och värme. Perioder av algblomning kan uppstå runt Gotlands kust under sommaren. Undvik att bada i kraftig algblomning eftersom det är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.

Algerna kan blåsa in eller försvinna på kort tid beroende på vindriktningen. Det är därför svårt att ställa prognoser i förhand för vilken strand som är bäst. Stränder med frånlandsvind brukar vara ett bättre val. Insjöar eller kalkbrott är också bra alternativ. Via sociala medier kan man ofta få uppdaterad information om många badplatser på Gotland. 

Är vattnet klart så är det ingen fara, men avstå från bad när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Barn, husdjur och boskap ska särskilt undvika att få i sig vatten med cyanobakterier. Att svälja vattnet kan orsaka magont/ illamående även för vuxna människor. 

Hur ser algblomning ut? 

Algblomningen ser ut som en gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Grumligt vatten kan ibland bero på andra typer av alger eller pollen.

SMHI uppdaterar dagligen information om algsituationen på deras hemsida.