Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Åke Edvinsson
Telefon: 0498-26 97 57
E-post: ake.edvinsson@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om djur inom detaljplan

Om nötkreatur, häst, get, får eller svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur ska hållas inom område med detaljplan krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden (se 3§ lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.) Enhet miljö- och hälsoskydd handlägger ansökan.

Oavsett om du bor inom detaljplanerat område och oavsett hur många höns du tänker ha bör du alltid höra hur grannarna ställer sig till djurhållningen.