Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om djur inom detaljplan

Om nötkreatur, häst, get, får eller svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur ska hållas inom område med detaljplan krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

Anledningen att tillstånd behövs är för att grannarna ska få möjlighet att yttra sig och för att förebygga störningar på grund av ljud och lukt m.m.

Bor du utanför detaljplan behövs inget tillstånd, men det är rekommenderat att på eget initiativ prata med grannar och visa hänsyn genom att förebygga störningar.