Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klagomål - olägenhet för hälsan

Vid klagomål om olägenhet för hälsan ska du i första hand kontakta ansvarig fastighetsägare, granne eller den verksamhet som kan förbättra situationen. Om störningen kvarstår kan du kontakta Enhet miljö- och hälsoskydd, som handlägger ärenden vid störningar orsakade av buller, ventilation, fukt, temperatur och liknande. 

Länk till e-tjänst för klagomål om olägenhet för hälsan

Ärendegång

  • Den klagande ska först ha försökt lösa problemet genom att själv ha kontaktat ansvarig utövare.
  • Om störningen kvarstår efter detta kan klaganden kontakta Enhet miljö- och hälsoskydd. Ansvarig utövare kontaktas och får möjlighet att framföra synpunkter och eventuella lösningar på problemet.
  • För att det ska bedömas som risk för olägenhet ska störningen inte vara ringa eller tillfällig. Om störningen bedöms som ringa, tillfällig eller att åtgärder är orimliga så avslutas ärendet.
  • Om det bedöms finnas risk för olägenhet kan Enhet miljö- och hälsoskydd göra ett platsbesök och göra en bedömning. Krav på åtgärder kan ställas på den ansvarige utövaren. Vid befogade klagomål blir ansvarig utövare betalningsskyldig för handläggningstiden i ärendet.
  • Det går inte att vara anonym när man är part i ett ärende som utreds. Om klagomålet ändå behöver utredas sker det utan motpart.
  • För att störningen ska omfattas av miljöbalken måste den ha anknytning till användning av egendom. Det måste gå att rikta sig mot en ansvarig utövare som har möjlighet att vidta åtgärder.