Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmäl ett klagomål

Här kan du vid behov lämna klagomål för att informera oss om en störning som påverkar miljön eller din hälsa.

Vid en störning bör du först kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren för att komma till rätta med problemet. Om störningen inte åtgärdas kan du anmäla ditt klagomål till oss. 

Vi kommer då kontakta den ansvariga motparten och låta den komma med synpunkter eller eventuella lösningsförslag. Vi kan också göra platsbesök för att göra en bedömning, och om det behövs ställa krav på den ansvarige.

Tänk på att det inte går att vara anonym i när man är en part i ett ärende som utreds. 

Använd vår e-tjänst för att skicka in ett klagomål till oss: 

Kontakta gärna oss om du har funderingar eller frågor om klagomålsprocessen.