Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder exempelvis hårvård, fotvård, nagelvård, piercing och tatuering. 

Anmälningsplikt

Verksamheter som använder skärande eller stickande verktyg mot huden är anmälningspliktiga. Det beror på att det är extra viktigt för dem med bra rutiner som förebygger smitta.

Från och med 2021 är fler verksamheter anmälningspliktiga.

Exempel på verksamheter som behöver anmäla sig:

  • Akupunktur
  • Barberare/frisör som använder rakblad eller rakkniv
  • Fotvård
  • Permanent makeup eller microblading
  • Nagelsalong om stickande/skärande redskap används invid huden (exempelvis nagelbandsklippare). Men inte om man enbart klipper naglar.
  • Piercing (även håltagningspistol)
  • Tatuering
  • Övriga verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg mot huden som exempelvis nålar, rakblad, lansetter, hyvlar, rasp eller credoblad.

Välkommen att kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas.

Om du inte anmäler din verksamhet trots att du är anmälningspliktig så kan du få en miljösanktionsavgift.

Om ni är flera verksamheter med olika organisationsnummer som arbetar i samma lokal ska varje verksamhetsutövare göra en anmälan. 

Använd vår e-tjänst för att anmäla din yrkesmässiga hygieniska verksamhet: 

Tillsyn

Anmälda verksamheter får tillsyn med några års mellanrum, där de får visa upp sin egenkontroll. Vid tillsynen utgår vi ifrån Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. 

Anmälda verksamheter får en årlig avgift som motsvarar 1-2 timmars handläggningstid. De som har 1 timme får tillsyn cirka vart 6:e år. De som har 2 timmar får tillsyn cirka vart 3:e år.

Även hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga kan få tillsyn.

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter ha en egenkontroll.  En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Kontakta oss gärna om du har frågor om din egenkontroll. 

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Verksamheter som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO. För den typen av behandlingar är Region Gotland inte tillsynsmyndighet.

Om din verksamhet erbjuder både behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och behandlingar som är yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska både IVO och kommunen utöva tillsyn.

Att tänka på

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida om hygienisk verksamhet. 

Kemikalieinspektionen ger även vägledning om försäljning av kemiska produkter.

Din verksamhet kan även omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.