Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inomhusmiljö i skolor och förskolor

Alla skolor och förskolor ansvarar för att inomhusmiljön är hälsosam i lokalerna där barnen vistas. Bland annat ska ventilationen, ljudnivån och städrutinerna vara tillräckligt bra. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som driver en skola eller förskola.

Anmälningsplikt

Alla skolor och förskolor ska anmälas till oss innan verksamheten startar. Vi kan då ge tips och råd för hur ni kan arbeta med inomhusmiljön. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Använd vår e-tjänst för att anmäla din skola eller förskola till oss:

Tillsyn

Din skola eller förskola kommer få regelbunden tillsyn av oss. När vi gör tillsyn diskuterar vi olika delar av inomhusmiljön, kontrollerar verksamhetens rutiner och egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning. Tillsynen handlar bland annat om ert arbete med:

  • Städning
  • Temperatur
  • Ventilation
  • Buller
  • Hygien
  • Smittskydd
  • Kemikaliehantering
  • Utomhusmiljö

Vi gör tillsyn utifrån Miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter ha en egenkontroll.  En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Din verksamhet kan även omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.