Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasiebiblioteket

Wisbygymnasiet har ett stort och modernt bibliotek, där du kan låna och läsa böcker, söka i databaser och på Internet, läsa tidningar och tidskrifter och naturligtvis arbeta vid någon av våra studieplatser. Du kan boka tid med bibliotekspersonalen för handledning och hjälp med att eftersöka information. Varje höst arrangeras Bokens dag, då våra elever får träffa aktuella författare som berättar om sina böcker och sitt författarskap.
 

 

Till bibliotekens gemensamma sida