Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bild ses f v  KBT-terapeut Bodil Heijbel och  psykoterapeut Christina Carlsson i samspråk

Stressad? Vårdcentraler erbjuder kurs i öppen mindfulness

Publicerad 2019-01-15 09:06
Vårdcentralen Wisby Söder erbjuder patienter som är listade på någon av Region Gotlands vårdcentraler i egenregi öppen mindfulness där man lär sig att öva medveten närvaro för att hantera livet så som det är just nu.

- Vi möter allt fler människor som berättar att de känner sig stressade i vardagen. Vi erbjuder en stunds medveten närvaro genom guidad meditation, berättar Bodil Heijbel, KBT-terapeut. Vi rekommenderar att man är beredd att gå minst tre gånger för att ge sig själv möjligheten att öva medveten närvaro, säger hon.
 
Mindfulness innebär att vi med avsikt riktar uppmärksamheten till skillnad mot att gå på autopilot. Vi övar på att vara öppna, nyfikna, medvetna, närvarande och icke värderande. Det kan hjälpa till att aktivera det parasympatiska nervsystemet, det vill säga kroppens lugn-och-ro-system.
 
Intresseanmälan görs till vårdcentralen Wisby Söder och patientavgiften är 100 kronor eller med frikort (besöket ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård).