Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Manualer och instruktioner

Manualer och instruktioner till produkter som används under Välfärdstekniksprojektet 2019

Joy for All

Ipad

Trygghetslarm - Viser

Justocat

Nedan finns två instruktionsfilmer om JustoCat, i filmen om skötsel och uppstart visar vi hur man inaktiverar transportsäkringen:
Introduktion: https://www.youtube.com/watch?v=ca90EtpcOe0
Skötsel och uppstart: https://www.youtube.com/watch?v=vt_EAVHKcw0