Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
1177 Vårdguidens e-tjänster (Fotograf: Juliana Wiklund)

Vuxenpsykiatrin inför e-tjänster

Publicerad 2019-01-14 08:56
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan patienter bland annat förnya recept, boka och avboka tider eller be om att bli kontaktade vid tider som passar livspusslet.

Sedan slutet av november kan patienter inom vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning kontakta enheten på ett säkert sätt via 1177 Vårdguiden e-tjänster.

- 1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör bland annat ett förändrat arbetssätt med många fördelar både för enhetens arbetsmiljö och för patienternas behov av att komma i kontakt med verksamheten, konstaterar Jenny Hult, sjuksköterska och samordnare för införandet av e-tjänster i vuxenpsykiatrin. Vi smygstartade i november för att säkerställa att teknik och nya rutiner fungerade. Nu känner vi oss redo att ännu fler patienter ska kontakta oss via e-tjänst.

Om e-tjänsten
Från 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, kan invånarna genom inloggning med lösenord eller e-legitimation till exempel boka tid, förnya recept, läsa provsvar och beställa vissa behandlingshjälpmedel.