Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du söka kulturarbetsstipendium

Publicerad 2019-01-10 15:08
Står du i begrepp att gå en konstnärlig utbildning eller är du på väg att etablera dig inom det konstnärliga området? Då kan du, om du är mellan 18 och 30 år, söka kulturarbetsstipendium för att genomföra ett nyskapande kulturprojekt här på ön.

Stipendiesumman är 40.000 kronor och kan fördelas på en eller flera mottagare. Du som söker är folkbokförd på Gotland och mellan 18 och 30 år.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 februari.

För mer information, kontakta gärna Madeleine Nilsson på telefon 0498-28 96 28 eller via e-post madeleine.nilsson01@gotland.se.