Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möte för Landsbygdsutveckling 2.0

Publicerad 2019-01-10 09:31
Den 9 januari 2019 samlades drygt 30 eldsjälar på Selmas Café på Hemse till ett startmöte för implementering av landsbygdsutveckling över hela Gotland. De fyra lokala utvecklingsplanerna för Fårö, Östergarnslandet, Storsudret och Hemse presenterades av respektive plats och undertecknades både av representanter för platsen och av Region Gotland.

Under 2017-2018 genomförde Region Gotland tillsammans med föreningen Gubis (gotländska utvecklingsbolag i samverkan) projektet Landsbygdsutveckling 2.0. Projektet var ett sätt att testa en ny metod och ett arbetssätt för ökad delaktighet och samverkan när det gäller utveckling av hela Gotland. Landsbygdsutveckling 2.0 är en idé på hur olika aktörer tillsammans ska kunna stärka den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag.

Fårö, Östergarnslandet, Storsudret och Hemse valdes ut som fyra pilotområden och tog på respektive plats fram en lokal utvecklingsplan, även kallad LUP. En LUP är ett levande dokument som revideras på årlig basis.

Under 2018 anordnades ett antal träffar på respektive plats, där lokala utvecklingsaktörer tillsammans gjorde en analys av sin plats som ledde fram till en gemensam insatsplan för bygden. Nya färistar, parkeringsplatser och bostadsbyggande finns bland önskemålen. Resultatet i projektet blev bland annat fyra lokal utvecklingsplaner som antogs i regionstyrelsen i september 2018.

I projektet har Region Gotland och de lokala utvecklingsaktörerna på olika sätt samverkat med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Har du frågor om landsbygdsutveckling 2.0, kontakta gärna Malena Bendelin, landsbygdsstrateg på Region Gotland.

Hon nås via växeln 0498-26 90 00 eller via e-post malena.bendelin@gotland.se