2003-06-17 _§§_ 62-72

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10192

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-06-17
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby

Tid: kl 9.00 – 16.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander
s Nils Jakobsson
s Mona Magnusson
c Björn Dahlström, §§ 62-71
c Ursula Jacobsson
c Peter Melander, tjg ersättare § 72
m Solveig Artsman
m Arne Eklund, tjg ersättare
fp Jan Lindell

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare
s Jenny Alvås
s Carin Rosell
c Peter Melander, §§ 62 - 71
mp Lena Lind
m Oskar Franke
kd Nils Ronqvist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson;
Per Westholm, sekreterare
Under § 62:
gymnasiechef Alf Nilsson;
rektor Sten Sandberg,
rektor Gunnar Smitterberg,
rektor N-G Gottlander,
Planeringssekr Gunilla Carlson
Plan/Försörjn chef Freddy SirlandUnder
§§ 63-64:
Gymnasiechef Alf Nilsson
Plan/Försörjn chef Freddy SirlandUnder
§§ 65-66:
Plan/försörjningschef Freddy Sirland
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren