Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på öppet hus hos Wisbygymnasiet

Publicerad 2019-01-07 08:19
Tisdagen den 15 januari är du som ska välja till gymnasiet välkommen att besöka Wisbygymnasiet och få reda på mer om våra olika utbildningar.
Ta med dig dina föräldrar och träffa lärare, elever, studie- och yrkesvägledare,
elevhälsoteam och skolledning på Wisbygymnasiet.
 
I södra Visby kan du besöka programmen: BF, EK, ES, FT, HA, HT, HU, NA, NB, RL, SA, TE och VO. Vi tar emot i Sävehusets aula på Säves väg 10 klockan 12.30. Du kan därefter besöka våra lektioner för att få inblick i programmen och kurserna klockan 12.45 och 14.15.
 
I norra Visby kan du besöka programmen: BA, EE, SF och VF. Vi tar emot i cafeterian på Herkulesväg 3 klockan 12.30. Du kan därefter besöka våra lektioner för att få inblick i programmen och kurserna klockan 12.45 och 14.15.
 
Buss kommer att gå mellan skolområdena.
 
 
Mer om informationsaktiviteterna, gymnasievalet och våra utbildningar kan du läsa på: www.gotland.se/gymnasievalet